Dzisiaj jest: roku,


KONCEPCJA MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY DROGOWO-KOLEJOWEJ MORSKIEGO PORTU GDAŃSK

Morski Port Gdańsk zlokalizowany jest na przecięciu głównych europejskich szlaków transportowych stanowiących najdogodniejsze połączenie zarówno miedzy Europą Środkowo-Wschodnią, a Skandynawią, jak również pomiędzy Europą Zachodnią i Wschodnią. Koncepcja modernizacji obejmuje obszar Nabrzeża Przemysłowego i Nabrzeża Chemików, na których zlokalizowana jest baza sjenitu oraz przeładunku towarów sypkich i płynnych... więcej..."JACHTKLUB ELBLĄG" - ROZBUDOWA PORTU ŻEGLARSKIEGO

Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej, to projekt ponadregionalny zakładający kompleksowy rozwój turystyki wodnej w obszarze Żuław i Zalewu Wiślanego wraz z Mierzeją Wiślaną. Inwestycja ma na celu udrożnienie, dla potrzeb turystyki, szlaków wodnych stanowiących część Międzynarodowych Dróg Wodnych E70 i E40 a będących pomostem wodnym między Europą Zachodnią i Wschodnią... więcej...MORSKI TERMINAL KONTENEROWY - GDAŃSK

Największy na Bałtyku terminal kontenerowy - dokumentację techniczną wykonało konsorcjum projektowe (PROJMORS, WUPROHYD i NORD Investments SA)... więcej...LINIA KONSERWACYJNO-MALARSKA
DLA STOCZNI


Opracowana dokumentacja linii dla Stoczni Gdańskiej uzyskała akceptację Inwestora i wszystkich kompetentnych instytucji. Zastosowane rozwiązania budowlano-instalacyjne oraz technologiczne stanowią, że linia będzie najnowocześniejsza w Przemyśle Okrętowym w Polsce... więcej...GDAŃSK - PRZEBUDOWA NABRZEŻY STOCZNIOWYCH MARINE PROJEKTS LTD

Budowa nowych nabrzeży i modernizacja istniejących. Przebudowa dróg i placów. Wykonanie odwodnienia liniowego oraz prac pogłębiarsko - refulacyjnych... więcej...KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA DLA OSIEDLA "NAD STAWEM" W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

Dokumentacja techniczna została wykonana profesjonalnie, zgodnie z zasadami oraz normami prawnymi. Poziom wykonanej dokumentacji oraz pełnionych Nadzorów Autorskich świadczy o dużym doświadczeniu i sprawności organizacyjnej firmy (ref.)

PRZEBUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH NA TERENIE GMINY PSZCZÓŁKI

Drogi gminne w miejscowości Pszczółki to drogi typowo osiedlowe obsługujące mieszkańców, na których odbywa się ruch pojazdów osobowych i użyteczności publicznej oraz ruch pieszy. Zabudowa przyległa do przebudowywanych ulic: mieszkalna jednorodzinna i wielorodzinna oraz handlowo-usługowa. Celem głównym inwestycji jest polepszenie warunków bytowych mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego... więcej...LINIA TRAMWAJOWA CHEŁM - NOWA ŁÓDZKA W RAMACH GPKM - ETAP III A

ALEJA VACLAVA HAVLA - OTWARTA
Budowa linii tramwajowej w dzielnicy Gdańsk Południe, od pętli "Chełm" ulicami Witosa i Nową Łódzką do węzła integracyjnego "Nowa Łódzka". Celem bezpośrednim projektu jest poprawa stanu komunikacji zbiorowej w Gdańsku m.in. przez dostępności i poprawę funkcjonowania komunikacyjnego układu ulicznego; integrację dzielnicy Chełm z innymi rejonami Gdańska... więcej...KONCEPCJA LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW RATUNKOWYCH

Koncepcja lądowiska dla śmigłowców ratunkowych na terenie Pomorskiego Centrum Traumatologii W.S.S. im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku. Koncepcja przewiduje budowę lądowiska w formie wolnostojącej platformy, do której będzie dostawiona obudowana klatka schodowa będąca jednocześnie łącznikiem: budynek szpitala - płyta lądowiska... więcej...NAGRODA ZA OCZYSZCZALNIĘ
GDAŃSK-WSCHÓD


Rząd Szwecji przyznał nagrodę "Swedish Baltic Sea Award" za realizację projektu modernizacji oczyszczalni ścieków "Gdańsk-Wschód". Prezydent Gdańska otrzymał ją z rąk ministra handlu Leif Pagrotsky, 17 sierpnia 2001 roku, podczas Sympozjum Wody w Sztokholmie... więcej...INTEGRACYJNE CENTRUM KULTURY,
SPORU I REKREACJI W BRANIEWIE


Projektowane przez NORD Investments S.A. obiekty ze względu na ich złożoność wymagały najwyższych kwalifikacji inżynierskich. Zlecone prace wykonano bardzo dobrze, mimo bardzo krótkich i napiętych terminów (referencje)makieta...

LOGO SPÓŁKI


l o g o    s p ó ł k iMODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MALBORKU

Projektowane obiekty ze względu na dużą złożoność wymagały najwyższych kwalifikacji inżynierskich. NORD Investments S.A. zlecone prace wykonała terminowo mimo bardzo krótkich i napiętych terminów. Zespoły projektowe pracowały profesjonalnie z dużą operatywnością i zaangażowaniem (ref.)HALA SPORTOWO-KOREKCYJNA DLA ZESPOŁU SPORTOWEGO PRZY SP NR 27 W GDAŃSKU

Dokumentacja została wykonana dobrze co pozwoliło na bezkolizyjną realizację robót (ref.)© copyright by 'wk' 2016